Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng của Website Atinta.vn

- Đối với sản phẩm còn mới, chưa sử dụng, mọi hư hỏng, lỗi sản phẩm đều được đổi sản phẩm mới.

Liên hệ để đổi trả hàng

- Đối với sản phẩm đã qua sử dụng, hư hỏng do người sử dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm.